ARCHITEKTURA

Kościół

SUŁKOWICE

NOWE PREZBITERIUM

Jak pokazać to czego nie widać gołym okiem? Jak przedstawić to co niematerialne w rzeczywistym ujęciu? Jak doświadczyć poczucia świętości w materialnym świecie?

IDEA – OBJAWIENIE – ZNACZENIE – FORMA

Idea. Platońskie pojęcie Idei ociera się o metafizykę i definiuje ją jako niematerialny byt, który nie jest nam bezpośrednio dany. Idee są niematerialne. Istnieją poza rzeczywistością, w której żyjemy; zajmują odrębną sferę. Są wieczne i nieruchome. Pod każdym względem stanowią więc byt doskonały. Świat idei jest zbudowany hierarchicznie. Na samym jego szczycie znajduje się idea dobra-piękna.

Być może ideę pokazać można poprzez wyszukany i oryginalny pomysł, na którym oparta jest architektura, zarówno pod względem konstrukcji jak i treści.

Objawienie. To w tym projekcie próba pokazania znaczenia formy architektonicznej poprzez zawartą w niej treść.

Znaczenie. W najogólniejszym ujęciu to pojęcie, które łączy to, co rejestrujemy naszymi zmysłami z jakimś symbolem. Znak, zdanie, kształt, gest, czy dźwięk nie mają znaczenia, jeśli nie odnoszą się do czegoś, co jest nam znane.

Właściwe rozumienie znaków i symboli jest drogą do zrozumienia głównej Idei.

Forma. W sztuce oznacza te jej właściwości, które związane są z kształtem (np. rzeźba, architektura), konstrukcją (układem), zapisem (np. architektura, poezja, powieść, muzyka). Nie mając bezpośrednio wpływu na treść dzieła sztuki, decyduje jednak o wyborze sposobu w jaki dzieło sztuki jest rejestrowane i percepowane przez odbiorcę.

Forma to widzialny kształt treści – taką interpretację podał malarz Ben Shahn. Rudolf Arnheim zaś twierdził: Postrzegając kształt, zawsze świadomie lub nieświadomie przyjmujemy, że kształt ten coś przedstawia, a wobec tego, że jest formą jakiejś treści. Zatem wg drugiej definicji formą nazywa się to, co jest bezpośrednio dane zmysłom – formę widzimy lub słyszymy i dzięki niej odczytujemy sens dzieła. Przykładowo w poezji brzmienie słów jest formą, natomiast ich znaczenie – treścią. W architekturze kształt jest formą a układ i wzajemne oddziaływanie elementów treścią.

 

GALERIA

POZOSTAŁE
PROJEKTY

Zainteresował Was ten projekt? Zapraszamy do innych podobnych galerii poniżej.

Kościół

RUDNIK

WIĘCEJ

Cordia Showroom

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

WIĘCEJ