ARCHITEKTURA

Stacja
Transformatorowa
MPL

BALICE KRAKÓW

„uważamy za prawdziwe w naturze jest tylko to, czego kopie potrafimy sporządzać za pomocą eksperymentów”

„zatem arytmetyka i geometria oraz wywodząca się z nich mechanika są dostępne ludziom, ponieważ w tych trzech dziedzinach w takim stopniu dowodzimy prawd, w jakim je tworzymy”.

Vico, verum-factum, Antiquissima

Słowa Vica zdają się wskazywać na znaczenie natury i techniki jako dziedzin tożsamych, wzajemnie się uzupełniających i inspirujących. Natura jest naturalnym wzorem dla tworów człowieka – inspiracją dla rozumu i logiki.  Le Corbusier pisze: „Wybór samolotu zawiera się w logice, która przewodniczy zwiastowaniu problemu i jego rozwiązaniu. Aktualnie realizowane budynki (domy) nie odzwierciedlają naszych potrzeb. Budynek (dom) jest maszyną do mieszkania”. Forma i kształt obiektu nie powinna pozostawiać złudzeń co do jego funkcji – wzajemny dialog pomiędzy rzeczą a człowiekiem powinien być czytelny i zrozumiały – czy zatem architektura powinna być komunikatem?

Z punktu widzenia użytkowego jest to obiekt przemysłowy – stacja transformatorowa. Czysto utylitarny, pozornie istotny wyłącznie ze względu na funkcję i infrastrukturę. Z punktu widzenia projektanta – taki budynek ma prawo być architekturą. Projektowana obudowa pełni oczywiście przede wszystkim funkcję osłonową oraz izolacyjną. Forma wynika z próby powiązania kontekstu z funkcją – wymogiem bezkompromisowej użyteczności. Kształt budynku stanowić ma naturalne nawiązanie do istniejących na terenie lotniska budynków przemysłowych i technicznych. Zastosowanie indywidualnej stylistyki, ma jednak stanowić o autonomicznej formie architektonicznej. Bryła została zaprojektowana na prostokątnym rzucie. Z powodu konieczności uwolnienia wnętrza od punktowych elementów konstrukcji, zaprojektowany został dach jednospadowy, pokryty blachą aluminiową w technologii prefabrykowanego rąbka stojącego. Technologia ta umożliwia zaokrąglenie krawędzi dachu i nadanie bryle dynamicznego kształtu nawiązującego do przekroju skrzydła samolotu.

Wewnętrzny układ pomieszczeń jest czytelny i geometryczny – jest wynikiem technologii, ergonomii i racjonalnego myślenia. Prostota układu przestrzennego ułatwia funkcjonowanie i zapewnia intuicyjne korzystanie z obiektu.

 

GALERIA

POZOSTAŁE
PROJEKTY

Zainteresował Was ten projekt? Zapraszamy do innych podobnych galerii poniżej.

Stacja
Transformatorowa
MPL

BALICE KRAKÓW

WIĘCEJ

Hala Produkcyjna

MŁYNY

WIĘCEJ